Com ho fem

La música és un art que permet als infants adquirir més consciència d’ells mateixos, de l’entorn i dels altres; els ajuda a canalitzar i a expressar les seves emocions, i a desenvolupar la seva creativitat. En els primers mesos de vida, quan la capacitat d’aprendre és més alta, es creen els circuits cerebrals d’aprenentatge, motiu pel qual és molt important que el menut adquireixi un vocabulari de sons i comenci a desenvolupar el seu sentit auditiu. L’educació musical primerenca és crucial en aquesta etapa per al desenvolupament de la intel·ligència musical i per això els nens necessiten el model més adaptat possible.  

La música és un llenguatge, i per tant el seu aprenentatge és molt similar al de la llengua materna: de la mateixa manera que parlem als nens des del seu naixement, enriquint així el seu bagatge parlat, amb la música hem de seguir el mateix procés: hem de nodrir a l’infant d’imatges sonores des del seu naixement de manera que desenvolupi les connexions neuronals pròpies del món musical. La música s’ha d’aprendre des de l’oïda i facilitant la captació intuïtiva de la lògica interna que cohesiona el llenguatge musical (igual com fem amb el llenguatge parlat)
L’entorn  familiar és la primera escola dels infants i els seus pares, els seus primers mestres. Però si bé el poden estimular pel que fa a la parla i en les seves primeres habilitats motrius, no és el cas pel que fa a les habilitats musicals. En general les escoles infantils no han d’assumir aquest paper ja que els/les mestres no solen tenir la preparació musical necessària. Per tant l’exemple musical sol ser pobre, les cançons solen escollir-se més aviat pel text que pel contingut musical i l’ús de molt material extra-musical fa que el so quedi en un segon pla, creant així falses associacions.
La metodologia emprada en les classes amb nadons s’ha de basar en la experiència vivencial de la música i de la seva assimilació a través de l’oïda. És molt important assentar unes bases auditives sòlides mitjançant el cant, el moviment, el ritme i l’aprenentatge de patrons tonals i rítmics.
En les nostres classes no ens basem en l’ensenyament de la música als nens sinó més aviat procurem guiar-los en el seu procés maduratiu. Per això proposem tallers de 8 sessions consecutives en les que es farà palès la evolució de cada infant.